Ayurveda en natuur en milieu

Wij zijn onderdeel van de natuur 

De natuur is leven. En wij zijn leven. Alles is met elkaar verbonden: de macrocosmos heeft invloed op de microcosmos en vice versa. De vraag hoe wij heden met de natuur en het milieu omgaan is een prangende vraag. We zijn heel ver gegaan in het opzoeken van de grenzen. De wereld is enorm vervuild: denk aan het stikstof probleem en de plastic soep, om er maar een paar te noemen. 

Ayurveda ging in haar klassieke werken al uitgebreid is op de relatie mens-natuur. Ayurveda ontwikkelde zich destijds behoorlijk sterk in een tijd waarin de eerste verstedelijkingen plaatsvonden. Men was zich bewust van de relatie mens-natuur, en mogelijke verstoringen daarin door grotere leefgemeenschappen, zoals steden. Dat was de aanleiding om – ook al duizenden jaren geleden – over epidemieën te schrijven. 

Nu wonen we al met meer dan 50% van de gehele wereldbevolking in stedelijke gebieden. We ‘gebruiken’ de planten- en dieren-wereld voortdurend voor ons eigen comfort. Dat is op zich okay, maar de balans is soms nog ver te zoeken. Leidt dat tot een verregaande verstoring? Legt deze verstoring de basis voor nieuwe routes van virussen en bacteriën die ons eerder niet bereikten? Belangrijke vragen. 

Om als mensheid sterker de toekomst in te gaan, dienen we ons deze vragen te stellen en naar nieuwe, ware oplossingen op zoek te gaan. Een goede bijdrage hiertoe is te vinden in het volgende artikel, op basis van een interview met de voorzitter van de Verenigde Naties: 

Coronavirus: ‘Nature is sending us a message’, says UN environment chief 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *