Ayurveda en welvaartsaandoeningen

Zorg goed voor de managers van je eigen biologie! 

Ayurveda wordt soms gezien als een oud systeem van natuurgeneeskunde en ook nog eens afkomstig uit een andere klimaatzone en een andere cultuur vol andere gewoonten en gebruiken. Echter, de wetenschapsfilosofie achter Ayurveda is universeel en van toepassing op alle tijden en in alle omstandigheden, en dit gegeven wordt nogal eens over het hoofd gezien. Vooral als gevolg van een slechte basisinformatie over wat Ayurveda eigenlijk is en op welk gedegen wetenschappelijk systeem het gebaseerd is. 

Ayurveda – als geneeskundig systeem – werkt op basis van een duidelijk geformuleerd biologisch en fysiologisch systeem, dat ook vandaag de dag – in een moderne context – heldere inzichten geeft in het ontstaan en behandelen van wat we wel ‘moderne’ aandoeningen noemen. Een andere aanduiding voor ‘moderne’ aandoeningen is ‘welvaartsaandoeningen’. ‘Welvaart’ verwijst hierbij naar een set van levens- en voedingsomstandigheden die typerend worden geacht voor een ‘modern, westers’ leven. 

Welvaartsaandoeningen: levensstijl en voeding 

In de recent toenemende aandacht voor welvaartsaandoeningen gaat steeds meer aandacht naar de rol die levensstijl en voeding daarbij spelen. Factoren die in de moderne geneeskunde vaak ontkend of gebagatelliseerd werden, maar in meer traditionele geneeskundige systemen juist vaak de hoofdrol spelen in hoe ziekte ontstaat en zich ontwikkelt. 

In een aantal klassiek ayurvedische teksten speelt de opbouw van het boek – de volgorde van de hoofdstukken – een belangrijke rol bij de indicatie van belangrijkheid in het proces diagnose en van de behandeling. In dergelijke werken – een goed voorbeeld is de klassieke tekst Ashtanga Hridayam van de auteur/arts Vagbhata – zijn de eerste hoofdstukken gewijd aan leefstijl en dagelijkse routine, de volgende hoofdstukken aan voeding, en van daaruit wordt langzaam overgestapt naar behandelingen en de inzet van wat toen ook al ‘medicinale remedies’ werden genoemd. 

De prioriteit is duidelijk: zowel bij het ontstaan van als bij de behandeling van veel aandoeningen spelen – in eerste instantie – leefstijl en vervolgens voeding de hoofdrol. En vanuit modern ayurvedisch perspectief is in die vorm van benadering niets veranderd in een setting van welvaart. Sterker nog: juist door welvaart gaan ‘incorrecte’ leefstijl en voeding een meer dominante rol spelen bij het ontstaan van veel aandoeningen. Om dat goed te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de kern van de ayurvedische biologie en fysiologie. 

Lees hier meer over deze principes. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *